Živočišná výroba

Dojírna Agrodam 2

V živočišné výrobě se zaměřujeme výhradně na chov holštýnského skotu...

Naším hlavním programem je výroba mléka. V současnosti máme cca 400 ks dojnic, 350 ks mladého skotu. Průměrná denní dodávka mléka je okolo 14 500 litrů mléka. Dojnice v laktaci jsou ustájeny ve dvou již dříve zrekonstruovaných halách. Dojírna je paralelní 2 x 14ks od firmy Baumatic s přiháněcí chodbou a automatickým přihaněčem.

Téměř každým rokem se snažíme do živočišné výroby investovat:

 • Do roku 2010 jsme v živočišné výrobě investovali hlavně do oprav stávajících budov a do strojního vybavení. Využívali jsme starou autotandemovou dojírnu 2x5 ks a postupně jsme rekonstruovali stávající budovy.
 • V roce 2010 jsme v živočišné výrobě investovali do úpravy silážní jámy, kde jsme na jedné polovině zrekonstruovali dno jámy včetně nové kanalizace a dále na spodní hale kravínu byl zrealizován nový světlík s odvětráváním.
 • V roce 2011 bylo naším hlavním záměrem vystavět novou odchovnu mladého dobytka ve stáří 3. - 10. měsíc v Hořepníku, čímž jsme zmodernizovali a hlavně zefektivnili další část tohoto odvětví. V souvislosti s touto investicí jsme museli také posílit přívod vody ze studní v k.ú. Arneštovice. V neposlední řadě máme rozpracovaný projekt na přestavbu horní haly kravínu, kde by mělo dojít ke zvětšení stávajícího stavu a hlavně výrazné zlepšení welfare zvířat. Nicméně na tuto investici jsme se prozatím nedostali.
  Z hlediska mechanizace v živočišné výrobě jsme v roce 2011 zakoupili nový stlací vůz od firmy STS Olbramovice a nový vůz na převoz dobytka od firmy ZDT Nové Veselí.
 • V roce 2012 jsme dodělali stání nejmenších telat, a to včetně zasíťování boků a nových klecí od firmy Agrico Třeboň. Dále jsme zakoupili dávkovač mléka MilkTaxi od firmy BestCover na cca 120 litrů s ohřevem a samostatným pojezdem. MILK TAXI podstatně zlehčí práci u těch nejmenších telat.
 • V roce 2015 se nám povedlo uskutečnit dlouho plánovanou stavbu, a to přístavbu kravínu. Na tuto stavbu jsme se pokoušeli dvakrát získat dotace z PRV, což se nám ani jednou nepodařilo. Rozhodli jsme se tedy na podzim roku 2014, že se do stavby pustíme sami a v červenci 2015, jsme stavbu zkolaudovali. S přístavbou jsme zároveň zrekonstruovali celou halu (výměna vody a kanalizace, napáječek, elektroinstalace). Současně s tím jsme vyměnili zábrany, aby splňovaly stávající podmínky welfare (pohody zvířat) a udělali jsme novou porodnu na 30 ks krav.
 • V roce 2018 jsme zakoupily do horní haly kravínu nové horizontální ventilátory, které výrazně zlepšují pohodu stájového prostředí.
 • V roce 2019 se nám povedla dostavit a  zprovoznit nová dojírna od firmy BAUMATIC. Jedná se o paralelní dojírnu 2x14 ks, která nám celý proces dojení značně zmodernizovala. Součástí dojírny je i automatický přihaněč dobytka. Do jednotlivých hal jsme pořídily automatický šnekový přihrnovač krmení.  Dále jsme zrekonstruovali střechu jedné z hal kravínu.
 • V roce 2020 jsme zrekonstruovaly i druhou halu pro krávy, kde jsme kompletně vyměnili zábrany a napaječky. Zakoupili jsme novou fixační klec a vyměnili jsme již dosluhující dávkovač mléka pro telata, tzv. MILK TAXI.

V živočišné výrobě se zaměřujeme výhradně na chov holštýnského skotu. Naším hlavním programem je výroba mléka. V současnosti máme cca 400 ks dojnic, 350 ks mladého skotu. Průměrná denní dodávka mléka je okolo 14 500 litrů mléka. Dojnice v laktaci jsou ustájeny ve dvou již dříve zrekonstruovaných halách. Dojírna je paralelní 2 x 14ks od firmy Baumatic s přiháněcí chodbou a automatickým přihaněčem.

 • Malá telátka
 • Dojírna
 • Teletník
 • Nový teletník před spuštěním
 • Dojírna Agrodam 1
 • Dojírna Agrodam
 • IMG 2244