O nás

Administrativní budova

Firma vznikla dne 11. října 1993 zápisem do obchodního rejstříku, a to transformací bývalého Zemědělského družstva Hořepník.....

Firma vznikla dne 11. října 1993 zápisem do obchodního rejstříku, a to transformací bývalého Zemědělského družstva Hořepník. Všechny pohledávky vůči restituentům jsme finančně vyrovnali, na což jsme náležitě hrdí. Hlavním předmětem podnikání je zemědělská prvovýroba. Dalšími pak silniční doprava, hostinská činnost, obchodní činnost, pronájem a práce zemními, stavebními, manipulačními a zemědělskými stroji, včetně traktorů, zámečnictví a další. Firma má celkem čtrnáct společníků a tři jednatele. Zaměstnáváme cca 40 zaměstnanců a v sezoně si bereme brigádníky, zejména důchodce nebo studenty, na třídění a sběr brambor, na selekce, na sběr kamene apod.

Do současné doby vynaložila naše společnost mnoho finančních prostředků hlavně na výstavbu a modernizaci našeho podniku. Nejnovější investicí je moderní dojírna s automatickým přiháněčem a robotické přihrnovače krmení. V minulosti jsme rekonstruovali stáje pro skot a to výhradně s volným ustájením, vystavěli jsme nové odchovny mladého dobytka a dále jsme zrekonstruovali sklady brambor s automatickým odvětráváním a výměnou vzduchu. Nemalé prostředky samozřejmě investujeme na nákup pracovních strojů. Nejnovějším zakoupeným strojem je traktor Massey Fergusson MF 8735.