Rostlinná výroba

Sklizeň brambor

Společnost obhospodařuje cca 880 ha zemědělské půdy, z toho 722 ha orné půdy a 158 ha tzv. trvalých travních porostů.

Mimo tržních plodin je rostlinná výroba zcela podřízená produkční potřebě živočišné výroby, čímž jsou minimalizovány vstupy.
Zastoupení rostlinné výroby je následující (uvedeny zaokrouhlené hodnoty): řepka ozimá – 90 ha, obiloviny (ječmen ozimý, ječmen jarní, pšenice ozimá, tritikale) – 270 ha, krmné plodiny (jetel, kukuřice, tráva, směsky) – 250 ha a v neposlední řadě brambory – 130 ha.
Protože žijeme na Vysočině, budu se věnovat hlavně bramborám. Jak jsem již napsal z celkové výměry pěstujeme brambory cca na 130 hektarech.
Z této výměry pěstujeme brambory:

  • 35 ha k výrobě škrobu (odrůdy Priamos, Eurostarch, Festien)
  • 40 ha konzumní brambory ( Princess, Dali, Satina, Adéla, Anuschka, Antonia, Granada, Rafaela aj.)
  • 55 ha brambory množitelské

Množíme brambory v různých stupních množení pro firmy:

V roce 2008 se nám podařilo postavit s podporou finančních prostředků z Evropské unie novou bramborárnu s aktivním větráním a zvlhčováním, kde uskladníme cca 1200 tun konzumních brambor.

V roce 2011 jsme odvětví rostlinné výroby zmodernizovali a to hlavně co se týče setí, protože jsme zakoupili novou secí kombinaci Vederstd Rapid 600, který nám výrazně ulechčí práci při stěhování a obsluze při nakládání osiva.

V roce 2012 se nám podařilo opět zmodernizovat toto odvětví a zakoupili jsme novou příjmovou linku s tříděním a plničem palet od anglické firmy Thonk Peal, zprostředkovaný přes firmu KUKS, a.s. Pelhřimov. Tudíž odpadne velmi pracné plnění beden přímo na poli, což podstatně zefektivní celou sklizeň brambor.

V roce 2013 jsme v rostlinné výrobě investovali opět do naší hlavní komodity, a to do brambor. Povedlo se nám udělat ze starého kravínu K96 paletový sklad na brambory s aktivním větráním , kde uskladujeme cca 1100 t brambor. V druhé fázi jsme postavili úplně novou třídírnu na brambory, kam jsme instalovali linku Thonk Peal a od roku 2014 již třídíme na této lince.

  • Sklizeň kukuřice
  • setí
  • Kombajn